Velkommen

Velkommen til vår heimeside. Me ynskjer å gjere kontakten med oss så enkel som mogleg. Difor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne sida. Du vil i tillegg finne ein del informasjon om legekontoret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ynskjer.Viktig informasjon

23. februar 2017 kl. 09:18

Legane går over i felles legesenter

Rådhuset legekontor og Havnahuset legekontor skal flytte saman i Fitjar legesenter i mars 2017. Legesenteret er lokalisert i same bygg som Fitjar Bu- og behandlingssenter (der tannklinikken var tidlegare).

Dr. Gabor flyttar inn i legesenteret måndag 27.03.2017 (kl. 12). Legane Waleed Brisam og Sahad Al-Mosawi, flyttar inn Tysdag 28.03.2017 (kl. 12).

Det vert offisiell opning av legesenteret Onsdag 29.03.2017 kl. 14.00.